Kết quả so snh tn hiệu WiFi (Tx power) của Unifi UAP-AC-LR, UAP-AC-PRO, UAP-AC-M, UAP-AC-M-PRO, MikroTik cAP ac, wAP ac.

Việc so snh đnh gi được thực hiện khi thiết bị đo ở gần thiết bị thu pht sng v khi thiết bị do bị che chắn (như trong cc trường hợp sử dụng trong mi trường văn phng, nh ở: cửa knh, cầu thang)

Chi tiết: ở đy

Căn cứ vo kết quả đo ny, chng ta c thể lựa chọn được thiết bị no tn hiệu pht (Tx power) tốt nhất khi cần trong những trường hợp nhất định.