Bi viết dưới đy hướng dẫn người dng Reset lại cấu hnh mặc định cho Router MikroTik sử dụng nt Reset Button

1. Rt nguồn từ thiết bị
2. Nhấn giữ nt Reset đồng thời cắm nguồn thiết bị v chờ cho đn USR LED nhấp nhảy thả ra( khoản 5 giy)Một số dng cũ hơn(như RB133C) Reset ở bn trong Board nn khng đề cập ở bi viết nầy
Người dng gặp kh khăn trong qu trnh Reset lin hệ cotact bn dưới để được hổ trợ

CTY CNG NGHỆ THNG TIN SAO THIN VƯƠNG
188/7 Thnh Thi, Phường 12, Quận 10, TP HCM
028. 38682371 - O888 bốn ba 7779