Vo một ngy đẹp trời Router của bạn mới mua về từ nh cung cấp khi mở nguồn ln th khng khởi động được hoặc thể hiện dng chữ Boot Router, ether boot Bạn khng nn qu lo lắng v đy c thể hệ điều hnh Router bị lổi hoặc Router khng chọn được thiết bị Boot. Bi viết sau đy hướng dẫn người sử dụng chọn lại thiết bị Boot từ Router hoặc ci lại HĐH RouterOS bằng phần mềm Netinstall

Netistall l phần mềm được pht triển bởi MikroTik chạy trền nền Windows cho php bạn Install, Reinstall hoặc Reset RouterOS thng qua Ethernet cable

Bạn c thể download Netstall ở link : https://mikrotik.com/download


Thiết bị của bạn phải hổ trợ boot từ Ethernet v phải kết nối trực tiếp từ PC tới Router. Tất cả cc RouterBoards đều hổ trợ khởi động qua mạng từ Port Ethernet 1, ngoại trừ cc dng RB1100/RB1200 v CCR với hổ trợ boot qua mạng l cổng Ethernet cuối.

Netinstall c thể ci hệ điều hnh RouterOS trực tiếp từ đĩa (USB, CF, IDE,SATA) kết nối đến my tnh setup Netinstall

Lưu : Tất cả cc file lưu trữ trong Router sẻ bị xa khi ci lại RouterOS


Sau khi download xong Netinstall khởi động phần mềm


Kết nối ethernet port tới PC
Download Filmware version RouterOS m bạn muốn ci
Filmware của RouterOS phải l đui .npk khng phải file .zip
Disable hết tất cả cc card mạng trn my tnh chỉ để lại Port kết nối với Router
Đặt IP v subnet trn Card mạng PC : 10.1.1.10/24
Nhấn Net booting từ Netinstall v Set IP 10.1.1.11/24
Khởi động RouterBoard v bạn sẻ nhn thấy n hiển thị thng tin trong Netinstall, để chắc chắn bạn nn RESET Buton (nhấn giữ 15 giy thả ra)RouterOS chạy trn nền Linux v cũng c BIOS setting , tất cả cc RouterBOARD đều c thể install bằng phương thức RESET ở trn nhưng c một sự thay thế lựa chọn thiết bị boot từ cổng Console
Thng số thiết lập cho cổng Console, bạn c thể dng Hyper Terminal, Puty hoặc SecureCRTKhi kết nối cp Console xong bạn sẻ nhn thấy list BIOS
Press any key within 2 seconds to enter setup nhấn một phm bất k từ bn phm
Để thiết lập thiết bị boot device nhấn o
Code:
What do you want to configure?
d - boot delay
k - boot key
s - serial console
l - debug level
o - boot device
b - beep on boot
v - vga to serial
t - ata translation
p - memory settings
m - memory test
u - cpu mode
f - pci back-off
r - reset configuration
g - bios upgrade through serial port
c - bios license information
x - exit setup
Tiếp theo bạn nhấn phm 1
Code:
Code:
* n - boot from NAND, if fail then EthernetAS    
  w - repartition nandency: 600 M
  1 - boot Ethernet once, then NANDration MHz      
  i - board 
  o - boot from NAND only- boot protocol w - repar
  b - boot chosen devicetions 

  g - upgrade f
  f - boot Flash Configure Mode i - board info 
  x - exit se
  3 - boot Flash Configure Mode once, then NANDr configuration          

  t - do me
your choice: 1 - boot Ethernet once, then NANDt setupS
Kế tiếp nhấn X để lưu v thot BIOS:
Code:
your choice: 1 - boot Ethernet once, then NANDt setupS
w - repartition nandgure Mo
s - serial c
g - upgrade firmware- b
n - silent boot
i - board info o - boot devic
p - boot protocol f - cpu frequencyh
b - booter options r - reset booter con
x - exit setuper

loading kerne
your choice: x - exit setup1

loading kernel
w - re

writing settings to flash... OK
g - upgrade firmware2011
RouterBOOT backup booter 3.33 infocy: 600 MHz
p -

RouterBoard 2011UiASd: 200 MHz
b -

CPU frequency: 600 MHzze: 128 MiB
t - do
Memory speed: 200 MHzze: 128 MiB
x -
Memory size: 128 MiBkey w
your choice: e -
NAND size: 128 MiBey within 2 secon

Do

Press any key within 2 seconds to enter setup..t do you want to configure?l... kernel not fo
t
writing settings to flash... OKour datauterB
k - boot key..
trying bootp protocol....... OK confirm: yes
Chờ cho Router khởi động lại bạn sẻ nhn thấy địa chỉ MAC của thiết bị bn NetinstallViệc Netinstall nhn thấy Router đ xong, by giờ bạn chỉ vo đường dẫn lưu Source RouterOSLựa chọn Packet m bạn muốn Install hoặc chọn tất cả nhấn installWhat do you want to configure?******************************
d - boot de
GnHDNA==********

Waiting for installation server... s - serial consoleze: 128 MiB
Found server at 00:50:56:C0:00:08**********
o - boot device****
Formatting disk...- cpu frequencyter

installed system-6.40.1reset booter confi - bo
installed mpls-6.40.1***************0
R
installed multicast-6.40.13loading kernel... kernel
installed ntp-6.40.11UiAS***************
installed openflow-6.40.1MHz**********************
installed ppp-6.40.1Hz

RouterBOOT-3

installed routing-6.40.1iBou want to c
Khi Netinstall ci xong nhấn Reboot để khởi động lại Router v hon thnh việc ci lại HĐH RouterOSSử dụng User & Password mặc định để Login RouterKẾT THC

Nếu bạn gặp kh khăn trong qu trnh thực hiện vui lng lin hệ thng tin bn dưới để được hổ trợ
CNG TY TNHH TM DV CNG NGHỆ THNG TIN SAO THIN VƯƠNG
188/7 THNH THI PHƯỜNG 12, QUẬN 10, TP HCM
ĐIỆN THOẠI: 028. 38682371 - 0918 148 137