Mạng Wireless Mesh hay Mesh network l m hnh (topology) mạng m cc nodes (router WiFi) kết nối với nhau ở cc dạnh full mesh hoặc partial mesh.


(Hnh ảnh lấy từ Internet)
Chức năng chnh của m hnh mạng wireless mesh l cung cấp khả năng mở rộng (scalability), thch ứng với sự thay đổi (adaptivity) v cung cấp kết nối tin cậy cao (adaptivity).

M hnh mạng wireless mesh được ứng dụng để thay thế kết nối cp quang / cp đồng trong những trường hợp sau: cc khu vực khng thể triển khai cp kết nối như: resort, cầu cảng, trường học - campus, nh my, sn vận động,...


Bn dưới l m hnh mạng wireless mesh sử dụng trong hướng dẫn ny:Thng tin hệ thống wireless mesh như sau:
- Hệ thống gồm 03 thiết bị WiFi MikroTik như sau:
+ 01 x Thiết bị router MikroTik hAP ac, RB962UiGS-5HacT2HnT, hoạt động ở 2 băng tần 5 Ghz v 2.4 Ghz, 3x3 MIMO cho cả 2 băng tần, tốc độ tối đa lần lượt l 1300 Mbps v 450 Mbps.
+ 02 xThiết bị router MikroTik wAP ac, RBwAPG-5HacT2HnD, hoạt động ở 2 băng tần 5 Ghz v 2.4 Ghz, 3x3 MIMO cho băng tần 5 Ghz, 2x2 MIMO cho băng tần 2.4 Ghz, tốc độ tương ứng của 2 băng tần l 1300 Mbps v 300 Mbps.

Cc thiết bị router MikroTik được đặt tn như hnh trn. Trong đ, router MikroTik RB962 l Mesh gateway, l điểm traffic từ mesh network đi ra ngoi.

Băng tần 5 Ghz được sử dụng để lm kết nối wireless backbone, băng tần 2.4 Ghz được sử dụng để cung cấp dịch vụ WLAN (WiFi) cho thiết bị di động của người dng.

Cc thng tin của hệ thống mesh network như sau:


- Mesh network: 192.168.99.0/24.
- Mesh gateway thực hiện cc nhiệm vụ: cấp pht IP cho thiết bị di động người dng (DHCP server).
- IP của cc router MikroTik như sau:
+ Mesh gateway - R1_hAPac: 192.168.99.1/24.
+ R2_wAPac: 192.168.99.2/24
+ R3_wAPac: 192.168.99.3/24
- SSID dng cho wireless mesh backbone: MikroTik-Mesh
- SSID dng cung cấp dịch vụ WiFi cho thiết bị di động: MikroTik-ForClients

Với m hnh full mesh trn, chng ta sử dụng giao thức HWMP + ( Hybird Wireless Mesh Protocol + ), l giao thức định tuyến layer 2 của MikroTik. Giao thức ny chị trch nhiệm chống loop v tm đường đi tốt nhất cho gi tn trong mạng mesh.

Với MikroTik, triển khai mesh network kh đơn giản khi lựa chọn dymanic mesh trn cc thiết bị router MikroTik. Cc thiết bị sẽ tự động đm pht, thiết lập mạng mesh m quản trị vin khng mất nhiều thời gian để cấu hnh.

Với hướng dẫn ny, ti sẽ lựa chọn static mesh, tức sẽ phải cấu hnh từ thiết bị để hệ thống mesh hoạt đồng.

Trước tin, ti sẽ thực hiện cc cấu hnh sau trn router Mesh gateway:
Bước 1: Tạo Mesh Interface.

Ở bước ny, chng ta ch cc điểm sau:
- Chọn ARP cho mesh interface ở chế độ proxy-arp.
- Admin. MAC address, l MAC address của wlan2 (l interface băng tần 5 Ghz, chọn lại wireless backbone mesh). Mục địch lin quan đến việc quản trị.
- Đy l router kết nối đến hệ thống LAN / đi Inernet, .... l điểm m traffic từ mạng mesh đi ra ngoi. Do đ, tch chọn Mesh Portal.
Bước 2: Đặt IP quản l cho Mesh Interface.
Code:
/ip address
add address=192.168.99.1/24 interface=mesh network=192.168.99.0
Bước 3: Đưa cc Interfaces vo hệ thống Mesh

Ở đy, ngoi giao tiếp wlan2, l interface 5 Ghz, dng để chạy wireless backbone, chng ta cc add cc giao tiếp khc nếu muốn đưa giao tiếp ny vo hệ thống mesh. Trong trường hợp ở trn l cc giao tiếp wlan1 - interface wireless 2.4 Ghz, cung cấp dịch vụ WiFi cho người dng, v ether3.

Bước 4: Cấu hnh cc thng số cho wlan2 l kết nối wireless mesh backbone

Ơ đy cần ch :
- Mode: ap-bridge.
- SSID: MikroTik-Mesh
- WDS Mode: static mesh
- WDS default bridge: interface mesh đ tạo ở bước 1.

Bước 5: l bước quan trọng, tạo cc kết nối wireless backbone sử dụng WDS (Wireless Distribution System) từ router mesh gate R1 về 2 router R2 & R3.

Ở đy:
- Master Interface: l interface wlan2, hoạt động băng tần 5 Ghz, chọn lm wireless backbone.
- WDS address: lần lược l địa chỉ MAC của 2 interface chạy băng tần 5 Ghz của R2 & R3.

Bước 6: Cấu hnh interface wlan1, hoạt động băng tần 2.4 Ghz, cung cấp dịch vụ WiFi cho thiết bị di động như sau:


Như vậy, cng việc cấu hnh router mesh gateway đ hon tất. Ở đy khng trnh by việc cấu hnh DHCP cho Interface Mesh.

Việc cấu hnh tương tự cho 2 router MikroTik R2 & R3 cn lại, tuy nhin, cần điều chỉnh 1 số chổ sau: Ở Bước 4, mode chọn: wds-slave.

Sau đy l thng tin hiện thị lần lược trn cc router của hệ thống mesh:
- Router MikroTik R1 Mesh gateway:


- Router MikroTik R2


- Router MikroTik R3


Từ gc độ của thiết bị di động, c thể thấy được cả 2 SSID dng cung cấp WiFi cho người dng & dng cho backbone wireless


Ti liệu tham khảo:
- Manual:Interface/HWMPplus
- WDS repeater example
- Wireless WDS Mesh
- Wireless Debug Logs

Cng ty Sao Thin Vương, phn phối thiết bị router MikroTik. Tư vấn triển khai hệ thống WiFi diện rộng cho resort, nh my, trường học, ....
Lin hệ với cng ty Sao Thin Vương:
- Email: info@switch-router.com
- Điện thoại: (08)38682371
- Hotline: 0917 39 77 66