OS Trn Router Mikrotik kh chặt chẻ nn việc kết nối VPN kh phức tạp cho người sử dụng, bi viết sau đy hướng dẫn tạo kết nối VPN ở bn ngoi InternetTạo Pool để cấp IP
IP --> PoolEnable PPTP Server v tick chọn phương thức chứng thựcTạo User & PasswordPhần OS của Router Mikrotik kh chặt chẻ nn người dng cần mở một số Port trong Firewall

Tiếp theo người dng cần NAT gi ting VPN ra ngoiĐến đy đ xong phần cấu hnh bước tiếp theo tạo kết nối VPN như bn dưới:- Người dng gặp kh khăn trong qu trnh triển khai vui lng lin hệ:08.38682371
Cng Ty Cổ Phần CNTT Sao Thin Vương
- Phn phối thiết bị Mikrotik.
- Tư vấn, triển khai, cung cấp thiết bị mạng LAN, WAN, Wireless LAN, WiFi cho doanh nghiệp.