Giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) được sử dụng cho việc cấp pht IP tự động trn mạng my tnh. MikroTik RouterOS hỗ trợ cả DHCP server, DHCP client v DHCP Relay.

DHCP Relay l trung gian giữa DHCP client v DHCP server, nhận cc yu cầu cấp pht IP từ DHCP client v chuyển tiếp đến my chủ DHCP server.

Bn dưới l m hnh mạng được sử dụng trong bi hướng dẫn ny. Chng ta chỉ cần quan tm đến site Hanoi.

Cc thiết bị ở site HaNoi như sau:

- 1 x thiết bị router MikroTik kết nối Internet. Router ny cn l DHCP server. Bi hướng dẫn sử dụng router MikroTik RB2011.
- 1 x thiết bị router MikroTik với chức năng mở rộng cổng kết nối cho hệ thống. Router ny ci đặt DHCP Relay, cấp pht IP cho đường mạng 10.10.20.0/24. Bi hướng dẫn sử dụng router MikroTik RB2011.
- 1 x thiết bị WiFi MikroTik hAP ac.

Thng tin hệ thống mạng LAN, Wireless LAN ở trn hnh.

Bi hướng dẫn cấu hnh DHCP server, DHCP Relay để cấp pht IP cho thiết bị di động kết nối vo SSID HaNoiStaff, với đường mạng l 10.10.20.0/24.

1. Cấu hnh DHCP server trn WAN router:
Bước 1: Tạo pool address, l cc địa chỉ IP sẽ cấp pht cho thiết bị di động. IP --> Pool v tạo new pool với thng tin bn dưới.


Bước 2: Khai bo DHCP Server với IP Pool được tạo ở trn. IP --> DHCP Server v tạo new DHCP Server với cc thng tin như hnh bn dưới:


Cần ch cc thng tin sau để DHCP server ny c thể cấp pht IP cho thiết bị thng qua DHCP Relay:
- Interface: l giao tiếp m dịch vụ DHCP server sẽ nhận cc yu cầu cấp pht IP. Trong trường hợp ny l ether3.
- Relay: l địa chỉ IP m dịch vụ DHCP Relay chạy (trn router DHCP Relay).

Bước 3: Khai bo cc thng tin về Network trn DHCP Server cho đường mạng 10.10.20.0/24 như sau: IP --> DHCP Server --> Networks.


Đến đy, chng ta hon thnh việc cấu hnh DHCP Server. Tiếp theo, chng ta sẽ cấu DHCP Relay trn router MikroTik cn lại.

2. Cấu hnh DHCP Relay trn router DHCP Relay
Để cầu hnh DHCP Relay, theo cc bước sau: IP --> DHCP Relay --> new DHCP Relay v khai bo cc thng tin như hnh bn dưới:


Trong đ:
- Interface: l giao diện Ethernet m dịch vụ DHCP Relay chạy trn đ, trong trường hợp ny l giao diện Bridge cho VLAN20 với tn OfficeNetBridgeVLAN20.
- DHCP Server: l IP của DHCP Server thực sự cấp pht IP cho thiết bị di động được khai bo ở trn.
- Local Address: l IP của Bridge với tn OfficeNetBridgeVLAN20.

Đến đy, chng ta đ hon thnh việc cấu hnh DHCP Relay cho hệ thống. Bn dưới l hnh ảnh thiết bị di động (my Laptop ny) kết nối đến SSID HaNoiStaffSao Thin Vương:
- Phn phối thiết bị Mikrotik.
- Tư vấn, triển khai, cung cấp thiết bị mạng LAN, WAN, Wireless LAN, WiFi cho doanh nghiệp.