Bi viết dưới đy hướng dẫn người dng tư thay đổi địa chỉ gởi nhận email trn Microsoft Office 2010, đối tượng p dụng l khch hng của Cng Ty Sao Thin Vương

Mở Outlook v lm theo hướng dẫn trong hnhĐối với Office 2007 th người dng vo Menu lệnh Tools -> account setting -> chọn địa chỉ mail cần đổi

Người dng gặp kh khăn trong qu trnh chuyển đổi hay cần hổ trợ g thm th phản hồi cho chng ti theo thn tin sau:


Cng ty Cổ phần CNTT Sao Thin Vương
Website: http://switch-router.com/
Email: support@uranus.com.vn
Điện thoại: (08)38911724
Hotline: 0918 148 137