Ubiquiti Unifi Controller l phần mềm, dng để quản l thiết bị tập trung access point Ubiquti Unifi.

Hướng dẫn ny gip bạn đọc cấu hnh để Ubiquiti Unifi Controller hoạt động ở chế độ dịch vụ trn Microsoft Windows. Khi đ, Ubiquti Unifi Controller sẽ khởi động cung với Microsoft Windows m khng cần người dng kch hoạt để khởi động như mặc định.

Sau đy l cc bước được sử dụng để cấu hnh cho Ubiquiti Unifi Controller hoạt động như dịch vụ trn Microsoft Windows.

1. Đăng nhập vo Microsoft Windows với quyền quản trị - administrator.
2. Đng chương trnh Ubiquiti Unifi Controller nếu n đang chạy.
3. Định vị vị tr ci đặt của Ubiquiti Unifi Controller bằng cch chọn Properties của shortcut Unifi trn Desktop - xem hnh bn dưới.


4. Mở Command Prompt sau đ, CD vo thư mục ci đặt Ubiquiti Unifi Controller tm được ở bước trn.
5. Thực thi lệnh: java -jar lib\ace.jar installsvc

Khi Command Prompt thng bo "Complete installation..." nghĩa l qu trnh ci đặt đ hon thnh.
6. Khởi đồng Ubiquiti Unifi Controller bằng lệnh sau trn Command Prompt: "net start "Unifi Controller"

Ta sẽ nhận được thng bo sau:
The Unifi Controller service is starting.
The Unifi controller service was started successfully.

Đến đy, chng ta đ hon thnh việc ci đặt Ubiquti Unifi Controller chạy ở dạng dịch vụ trn Microsoft Windows.

Ch :
- Nếu mi trường ci đặt Ubiquiti Unifi Controller trn Microsoft Windows x64, cần ci đặt cả java x64 v x86.
- Khi ci đặt lại hoặc nng cấp dịch vụ Ubiquiti Unifi Controller, chng ta trước tin cần gỡ bỏ dịch vụ đang ci đặt trn hệ thống với lệnh: java -jar lib\ace.jar uninstallsvc

Sao Thin Vương:
- Phn phối thiết bị Ubiquiti Unifi.
- Tư vấn giải php hệ thống WiFi cho doanh nghiệp, trường học, nh my.
- Giải php WiFi quản l tập trung nhiều chi nhnh.