Với cc doanh nghiệp, nh my, khu chế xuất, trường học, khu nghỉ dưỡng (resort),... c diện tch rộng lớn, hoặc nằm ở cc khu vực địa l cch xa nhau, hoặc địa hnh phức tạp, khng thể triển khai cp quang để kết nối lin thng mạng truyền dữ liệu ring cho doanh nghiệp. Trong trường hợp ny, doanh nghiệp c thể sử dụng kết nối truyền dữ liệu khng dy wireless trn cc băng tần khng cần đăng k (unlicensed radio frequencies) để kết nối lin thng mạng truyền dữ liệu cho doanh nghiệp.

C 2 m hnh kết nối mạng khng dy phục vụ cho việc triển khai kết nối mạng truyền dữ liệu khng dy diện rộng cho doanh nghiệp: m hnh kết nối mạng khng dy điểm đến điểm (point to point wireless network) v m hnh kết nối mạng khng dy điểm đa điểm (point to multipoint wireless network).

M hnh kết nối mạng khng dy điểm điểm (point to point wireless network)
(Hnh ảnh tham khảo trn Internet)

M hnh mạng khng dy điểm điểm được sử dụng để kết nối mạng truyền dữ liệu ở 2 vị tr khc nhau khng bị che chắn (Line of sight - LOS) thng qua sng radio với tốc độ ln đến 540Mbps, với khoảng cch ln đến 20Km.

M hnh kết nối mạng khng dy điểm điểm được ứng dụng trong cc trường hợp sau:
  • Kết nối knh truyền dữ liệu giữa 2 ta nh, cao ốc.
  • Thay thế knh truyn dữ liệu leased line chi ph cao.
  • Thay thế knh truyền dữ liệu cp quang (fiber).


M hnh kết nối mạng khng dy điểm đa điểm (point to multipoint wireless network)

(Hnh ảnh tham khảo trn Internet)

M hnh mạng khng dy điểm đa điểm được sử dụng để kết nối cc điểm truy cấp Wifi cng cộng (hotspot), kết nối nhiều vị tr khc nhau về điểm tập trung ở trung tm.

M hnh mạng khng dy điểm đa điểm được ứng dụng để:
  • Kết nối knh truyền dữ liệu giữa nhiều ta nh với nhau.
  • Kết nối hệ thống camera gim st trn trn điện rộng.
  • Thay thế knh truyn dữ liệu leased line chi ph cao.
  • Thay thế knh truyền dữ liệu cp quang (fiber).


Bạn đọc c nhu cầu tư vấn, triển khai, hệ thống mạng khng dy - wireless point to point / wireless point to multipoint. Lin hệ với chung ti theo thng tin sau:
- Cng ty Cổ phần CNTT Sao Thin Vương
- Website: http://switch-router.com/
- Email: info@switch-router.com
- Điện thoại: (08)38682371
- Hotline: 0917 39 7766