Với cc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu tr như: Khch sạn (Hotel), Khu nghỉ dưỡng (Resort) cần trang bị hệ thống WiFi cng cộng - WiFi hotspot ổn định, phục vụ theo từng lớp đối tượng khch hng khc nhau của mnh. Mục đch mang lại cho khch hng lưu tr tiện ch cao nhất m họ cần, ứng với chi ph m khch hng đ bỏ ra để trả tiền dịch vụ.

Giải php xy dựng hệ thống truy cập mạng WiFi cng cộng - WiFi hotspot m chng ti đề xuất ở đy gip chủ doanh nghiệpKhch sạn, Resort c ci nhn tổng quan về việc đầu tư xậy dựng một hệ thống mạng WiFi cng cộng cho mnh.I) Hiện trạng v nhu cầu xy dựng hệ thống mạng WiFi cng cộng cho Khch sạn, Resort
1) Hiện Trạng

 • Chưa trang bị hệ thống mạng khng dy hoặc,
 • Đ trang bị hệ thống mạng khng dy nhưng thiết bị khng đồng bộ, khng ổn định, khng quản l được cc thiết bị Access Point (AP), khng c khả năng gim st được hoạt động của khch hng trn mạng WiFi cng cộng.

2) Nhu cầu
 • Muốn trang bị hệ thống mạng WiFi cng cộng ổn định phục vụ khch hng.
 • Hệ thống mạng WiFi cng cộng c khả năng khai bo cc đối tượng khch hng khc nhau, từ đ, c chnh sch truy cập WiFi khc nhau cho từng đối tượng khch hng sử dụng dịch vụ của Chủ đầu tư.
 • Hệ thống c khả năng tnh cước sử dụng mạng WiFi theo thời gian, lưu lượng băng thng sử dụng, ... Khch hng sẽ trả ph sau khi đ sử dụng dịch vụ.
 • Hệ thống c khả năng cấp thể truy cập mạng WiFi (voucher) khi khch hng check in. Thẻ truy cập WiFi ngoi username v password truy cập mạng WiFi, cn khai bo cc thng số lin quan đến tốc độ, thời gian sử dụng, thời gian c hiệu lực của thẻ, tốc độ download, upload, .... đảm bao phn loại được cc khch hng khc nhau.
 • Nhu cầu quản l tập trung tất cả cc Access Point.

II) Giải php xy dựng hệ thống mạng WiFi cng cộng cho khch sạn
1) Số lượng tối đa v chuẩn loại thiết bị dng cho m hnh ny

 • Số lượng thiết bị pht sng AP:
  • Ty thuộc vo vng bảo phủ sng, tải ngượi người dụng trn mỗi thiết bị pht sng AP m ta lựa chọn số lượng thiết bị pht sng AP cho ph hợp.
  • Cc thiết bị pht sng AP thường thiết kế chuyn dụng cho ngoi trời, hoặc trong nh. Tuy thuộc vo địa điểm đặt thiết bị AP m ta lựa chọn loại thiết bị pht sng AP ph hợp.

 • Thiết bị Access Switch cấp nguồn PoE, cung cấp kết nối dữ liệu (data) từ thiết bị pht sng AP vo hệ thống mạng LAN, ngoi ra, thiết bị Access Switch ny cn chịu trch nhiệm cấp nguồn cho thiết bị pht sng AP. Cần ch số lượng cổng kết nối v cng suất cấp nguồn của thiết bị Access Switch.
 • Thiết bị Router hotspot l thiết bị điều hướng, giao tiếp với hệ thống CMS, thiết bị pht sng AP để quản trị hệ thống truy cập mạng WiFi cho ton bộ khch sạn, nh hng.
 • Thiết bị Core Switch, l thiết bị chuyển mạch dữ liệu trung tm của ton bộ hệ thống mang LAN v mạng khng dy WiFi của nh hng, khch sạn.
 • Thiết bị Internet Router c tối thiểu 2 giao tiếp WAN, chịu trch nhiệm cn bằng tải v dung lỗi đường truyền Internet (load balancing / failover).
 • Ngoi ra, cần đầu tư thm my chủ CMS, my in voucher, ...

2) Chi ph đầu tư
 • Vui lng lin hệ để được tư vấn v ln danh mục thiết bị cụ thể v chi ph đầu tư.


3) M hnh kết nối tổng thể hệ thống mạng WiFi cng cộng cho Khch sạn, Resort
a) Diagram


a) Giải php
 • CMS server trong m hnh mạng ở trn l tri tim của hệ thống truy cập mạng WiFi cng cộng của nh hng, khch sạn, resort. CMS server chịu trch nhiệm quản l, chứng thực, người dng truy cập mạng truy cập khng dy WiFi cng cộng của nh hng, khch sạn, resort.
 • CMS server ghi nhận cc phin đăng nhập vo hệ thống mạng WiFi cng cộng của khch hng, thống k lưu lượng dữ liệu download, upload, thời gian truy cập, ... tất cả theo thời gian thực. Gip Chủ đầu tư thng k, tnh cước khi khch hng sử dụng dịch vụ WiFi cng cộng trả sau.
 • CMS server đảm nhiệm chức năng quản l card voucher truy cập Internet WiFi cng cộng cho nh hng, khch sạn, resort. Chủ đầu tư khai bao cc đồi tượng khch hng khc nhau tương ứng với cc dịch vụ m mnh cung cấp, từ đ lm trước cc card voucher truy cập mạng WiFi cng cộng để cấp cho Khch hng sử dụng dịch vụ khi check in. Hoặc, tạo card voucher ngy lc khch hng check in.
 • Bn dưới l hnh ảnh voucher - card truy cập mạng WiFi cng cộng m hệ thống tạo ra: • Sau tri tim CMS server l thiết bị Router hotspot, đảm nhiệm việc bắt, xử l dữ liệu từ mạng WiFi cng cộng vo hệ thống mạng LAN hoặc đi ra Internet. Chnh thiết bị Router hotspot l trung gian cầu nối giữa thiết bị pht sng AP v hệ thống CMS server lm nn một hệ thống WiFi cng cộng hon chỉnh.
 • Cc thiết bị pht sng AP được gim st, quản l, cầu hnh tập trung tại một nơi duy nhất l my chủ ACS (Access Controller System), gip quản trị hệ thống giảm thiểu thời gian triển khai, quản l cc thiết bị pht sng AP.
 • Thiết bị Access Switch cấp nguồn PoE, cung cấp kết nối dữ liệu (data) từ thiết bị pht sng AP vo hệ thống mạng LAN, ngoi ra, thiết bị Access Switch ny cn chịu trch nhiệm cấp nguồn cho thiết bị pht sng AP.
 • Thiết bị Core Switch, l thiết bị chuyển mạch dữ liệu trung tm của ton bộ hệ thống mang LAN v mạng khng dy WiFi của nh hng, khch sạn, resort.
 • Thiết bị Internet Router c tối thiểu 2 giao tiếp WAN, chịu trch nhiệm cn bằng tải v dung lỗi đường truyền Internet (load balancing / failover).


Bạn đọc c nhu cầu tư vấn, triển khai, hệ thống mạng khng - WiFi cho Khch sạn, Resort, trường học. Lin hệ với chung ti theo thng tin sau:
- Cng ty Cổ phần CNTT Sao Thin Vương
- Website: http://switch-router.com/
- Email: info@switch-router.com
- Điện thoại: (08)38911724
- Hotline: 0917 39 7766