Thiết bị router Mikrotik l thiết bị router hotspot cấu hnh mạnh, nhiều tnh năng, gi thnh hợp l, ... phục vụ cho nhiều mục đch khc nhau của doanh nghiệp.


Bi hướng dẫn sau đy phục vụ cho mục đch cụ thể sau:


- Hướng dẫn cấu hnh VLAN v trunking giữa Mikrotik router v thiết bị switch HP.

Cc thiết bị chnh được sử dụng trong bi hướng dẫn ny gồm:

- Thiết bị Mikrotik RB1100AHx2.
- Thiết bị switch HP 1810-24G.


M hnh đấu nối thiết bị:


Thng tin v yu cầu cấu hnh:


- Mikrotik router RB1100AHx2:
++ Cổng ether1 l WAN Interface.
++ Cổng ether10 l kết nối trunking đến thiết bị switch HP 1810-24G.

- Thiết bị switch HP 1810-24G:
++ Cổng ether10 l kết nối trungking đến thiết bị Mikrotik RB1100AHx2.
++ Cổng ether17 l cổng access, kết nối đến thiết bị my tnh người dng.


- Thng tin về VLAN
++ VLAN 300 - 192.168.230.0/24.
++ VLAN 400 - 192.168. 240.0/24.
++ Native VLAN - 192.168.99.1/24


Cc bước thực hiện như sau:

Sử dụng lại kết quả từ Bước 1 đến Bước 4 của bi viết Cấu hnh VLAN v trunking trn Mikrotik RouterBoard RB1100AHx2 để tạo cc VLAN 300 VLAN400, DHCP cho cc VLAN 300, 400.

Bước 5: Tiếp theo, cấu hnh trunking cho cổng ether10 của thiết bị Mikrotik RB1100AHx2


- Map cc interface vlan vo cc bridge tương ứng của n:


Bước 6: Cấu hnh VLAN, VLAN trunking, access port trn thiết bị switch HP 1810-24G.
Bước 6.1: Truy cập vo web management của thiết bị HP switch bằng cch sau:
- Tm ti liệu cấu hnh thiết bị switch HP từ hng.
- Tham khảo cc thng số để truy cập thiết bị, cụ thể:
++ Kết nối bằng cp mạng từ my tnh cấu hnh đến thiết bị switch HP 1810-24G,
++ Đặt IP của my tnh cấu hnh l: 192.168.2.123/24.
++ Truy cập địa chỉ 192.168.2.10 để truy cấp web management của HP switch 1810-24G.
Bước 6.2: Tạo cc VLAN300, VLAN400 trn thiết bị switch HP 1810-24GBước 6.3: Khai bo để cổng ether10 trn thiết bị switch HP 1810-24G l cổng VLAN trunking.Ở đy, chng ta cần ch một số đặc điểm đặt th trn thiết bị switch HP:
- Trunks trn giao diện quản l thit bị switch HP m ta thấy khng phải l VLAN trunking. M Trunk ở đy l Link Aggregation, giao thức gọp cc kết nối Internet thnh 1 kết nối logic để dung lỗi v tăng thng lượng giữa cc thiết bị.
- U: l Untag, dữ liệu đi ra trn cc cổng ny sẽ khng tag với VLAN ID.
- E: Exclude, cổng khng thuộc VLAN ID đang xem xt.
- T: Dữ liệu đi ra trn cng ny sẽ tag với VLAN ID.

Cổng ether10 l cổng VLAN trunking trn thiết bị switch HP 1810-24G, do đ, với (2) - VLAN 300, ta chọn T. Với (3) - VLAN 400, ta cũng chọn T.

Ở (3) - VLAN 400, ta cũng chọn U cho ether17, tức cổng ether17 thuộc VLAN 400, nhưng l cổng Access, khng phải cổng VLAN trunking.

Đến đy, bi hướng đẫn cấu hnh VLAN, trunking trn Mikrotik v switch HP đ hon thnh.

Kiểm tra:
- Kết nối my tnh vo cổng ether17 trn thiết bị switch HP 1810-24G, thiết bị my tnh sẽ nhận IP của VLAN 400: 192.168.240.0/24 như hnh bn dưới:V nhn từ DHCP trn Mikrotik RB1100AHx2Cuối cng, bonus hnh ảnh thiết bị m ti dng để viết bi LAB ny:Bạn đọc c nhu cầu tư vấn, triển khai, hệ thống mạng khng dy quản l tập trung, wifi marketing, wifi hotspotcho doanh nghiệp... Lin hệ với chung ti theo thng tin sau:


Cng ty Cổ phần CNTT Sao Thin Vương
Website: http://switch-router.com/
Email: info@switch-router.com
Điện thoại: (08)38682371
Hotline: 0917 39 7766