Hầu hết cc cng ty - đơn vị cung cấp dịch vụ điều c trang bị mạng WiFi miễn ph để phục vụ khch hng. Cc đơn vị ny c thể tận dụng mạng WiFi miễn ph của mnh để lm WiFi marketing cho cng ty - đơn vị của mnh.

Bi viết ny hướng dẫn bạn đọc bật tnh năng Check in Facebook trn thiết bị WiFi Open Mesh, tnh năng bắt buột hoặc ty chọn người dụng sử dụng mạng WiFi của doanh nghiệp cần Check in Facebook để được sử dụng.Cc yu cầu cần thiết để bật tnh năng Facebook Check in như sau:
- Cng ty - đơn vị cần c trang (page) facebook của mnh.

Sau đy l hướng dẫn chi tiết từng bước bật tnh năng Facebook WiFi Check in cho SSID dnh cho khch hng.

Bước 1: Bật tnh năng Facebook WiFi Check in cho SSID danh cho khch hng.Bước 2:
Chọn Register Network để đăng k SSID của mnh với Facebook.com.


Sau đ, chọn Configure Facbook WiFi để cấu hnh cc thng số Facebook WiFi Check in danh cho SSID dng cho khch hng.

Ch , sau khi cấu hnh xong ở Facebook, cần về lại trang CloudTrax để Save Changes để lưu lại thng tin cấu hnh.

Bước 3: cấu hnh cc thng số Facebook WiFi Check in


- Facebook page: l trang của cng ty - đơn vị đ đăng k trn facebook.com để quảng b - marketing cho cng ty - đơn vị.
- Bypass mode: c ty chọn bắt buộc hoặc khng bắt buộc khch hng phải Check in Facebook để sử dụng mạng WiFi miễn ph.
- Session length: thời gian hiện lực của Facebook WiFi Check in, người dng mạng sẽ khng phải Check in lại trong khung thời gian khai bao ở đy.

Sau khi khai bo xong, chọn Save Settings để lưu cc thng số Facebook WiFi Check in lại. Ch . cần về trang CloudTrax để Save Changes.

Lc ny, trn trang quản l CloudTrax, chng ta sẽ thấy trạng thi SSID dnh cho khch hng đ kết nối thnh cng với facebook page m chng ta cấu hnh.

Như vậy, việc cấu hnh đ thnh cng. Bn dưới l hnh ảnh khi khch hng kết nối đến SSID switch-router.com dnh cho khch hng vừa cấu hnh ở trn.
Bi viết lin quan:
- Cấu hnh thiết bị wifi Open Mesh quản l với CloudTrax.
- Tạo trang Splash page - trang cho cho thiết bị wifi Open Mesh trn CloudTrax.


Bạn đọc c nhu cầu tư vấn, triển khai, hệ thống mạng wifi quản l tập trung cho doanh nghiệp, wifi marketing. Lin hệ với chng ti theo thng tin sau:


- Cng ty Cổ phần CNTT Sao Thin Vương
- Website: http://switch-router.com/
- Email: info@switch-router.com
- Điện thoại: (08)38682371
- Hotline: 0917 39 7766