Bi hướng dẫn ny gip bạn đọc c thể tch hợp thiết bị wifi Open Mesh vo CloudTrax, l phần mềm quản l thiết bị wifi Open Mesh tập trung trn đm my (Cloud Wireless LAN Controller). Khi trang bị thiết bị wifi Open Mesh bất kỳ, thiết bị đ bao gồm bản quyền sử dụng CloudTrax, hay ni cch khc CloudTrax l miễn ph cho thiết bị Open Mesh.

Sau đy l chi tiết từng bước tch hợp thiết bị wifi Open Mesh vo CloudTrax wireless LAN Controller.

Bước 1: Đăng k ti khoản của CloudTrax ở: http://cloudtrax.comBước 2: Đăng nhập vo CloudTrax với ti khoản vừa tạo ở trn. Tạo 1 Network để tch hợp thiết bị wifi Open Mesh vo Network ny.

Network thng thường l một nhm cc thiết bị wifi Open Mesh ở cng một vị tr địa l. Như vậy, trong trường hợp chng ta c nhiều thiết bị wifi Open Mesh ở cc vị tr khc nhau, chng ta sẽ tạo cc Network tương ứng với cc vị tr ny. CloudTrax cho php chng ta định vị cc Network trn Google Map, do đ, trong trường hợp cng ty c nhiều thiết bị ở cc vị tr khc nhau, thng qua CloudTrax, chng ta c thể quản l tập trung cc thiết bị wifi ny ở đy.Trong hnh trn, chng ta c 2 Network, đ l STV v STV 76CMT8. Network STV c 2 thiết bị wifi đang hoạt động.

Để xem vị tr cc Network trn GoogleMap, click chuột vo Map.

Bước 3: Để tạo thm 1 network mới, chọn Create New.Ở trn, chng tao tạo một Network với tn l KHO STV ở địa chỉ 188/7 Thnh Thi, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.

Bước 4: chng ta sẽ add thiết bị wifi Open Mesh vo Network ny. Bi LAB ny, ti dng Open Mesh OM2P-HS.Ch , chng ta cần đợi tầm 5 pht để thiết bị wifi Open Mesh OM2P-HS c thể tch hợp v chịu sự quản l của CloudTrax. Thời gian nhanh hay chậm ty thuộc nhiều vo kết nối Internet của chng ta.


Hnh đnh dấu 1 ở trn với trạng thi thiết bị wifi Open Mesh OM2P-HS đ được khai bo để được quản l bởi CloudTrax, trải qua cc bước đồng bộ, trao đổi thng tin giữa thiết bị wifi Open Mesh OM2P-HS v CloudTrax, thiết bị wifi Open Mesh OM2P-HS chuyển đổi trạng thi như ở hnh đnh dấu 2, lc ny, thiết bị đ c thể phục vụ người dụng mạng wifi.

Với thiết bị wifi Open Mesh, với tiu ch đơn giản cho người dng, đ đ, với cc bước khai bao cơ bản trn, thiết bị đ c thể phục vụ người dụng mạng wifi với 2 SSID như sau:

- SSID 1: Tn Network Guest v
- SSID 2: Tn Network Secure.

Trong tường hợp ny 2 SSID tự khởi tạo l:

- SSID 1: KHO STV Guest vC 2 điểm cần ch với SSID 1 dnh cho đối tượng Guest ở trn, đ l:
++ Authentication: disable, tức l Open, cho php mọi người dng truy cập m khng cần đăng nhập.
++ Bandwidth throttling: được giới hạn mặc định tối đa 5Mbps cho download v 2.5Mbps cho upload.

- SSID 2: KHO STV Secure.


Với SSID 2 ở trn l SSID c kha bảo mật, thường danh cho người dng mạng nội bộ, c 2 đặc điểm măc định cần ch :

++ Authetication: enable.
++ Bandwidth throttling ở trạng thi khng thiết lập.

Như vậy, đến đy, c bản chng ta đ c thể sử dụng mạng wifi do thiết bị Open Mesh cung cấp.

Sau đy l diễn giải m tả thm 1 số tnh năng trn CloudTrax để bạn đọc c thể tư tm hiểu v thiết lập cc thng tin khc lin quan đến mạng wifi phục vụ cho mục đch của mnh.

Để trực quan, ti sẽ chuyển qua Network STV, l Network chứa 02 thiết bị wifi Open Mesh MR1750 phục vụ cho nhu cầu truy cập Internet của cng ty chng ti.

Đặc điểm của Network STV như sau:
- 01 thiết bị wifi Open Mesh MR1750 kết nối đến mạng LAN, đng vai tr - role l Gateway.
- 01 thiết bị wifi Open Mesh MR1750 cn lại kết nối MESH đến thiết bị MR1750 với role Gateway ở trn, vậy thiết bị Open Mesh MR1750 số hai ny c role l Repeater.

1. Thẻ Manage -> Network Overview: cho ta ci nhn tổng quan về ton bộ Network STV: số lượng client kết nối vo, traffic sử dụng, ứng dụng no sử dụng trn mạng wifi, ....
2: Thẻ Manage -> Access Points
: cho ta thy cc thng tin ln quan đến cc thiết bị wifi Open Mesh trn Network đ.Ở trn bạn đọc cần ch một số thng số quan trọng ở vng trn mu đỏ.

3. Thẻ Manage -> Clients
: cho ta thng tin về thiết bị wifi client kết nối đến mạng wifi của chng ta.4. Thẻ Manage -> Vouchers: tạo cc vouchers truy cập Internet cho người dng với thời gian, tốc độ truy cập theo quy định. Tnh năng ny sẽ đi km tnh năng wifi hotspot hay Captive Portal, ph hợp cho nh hng, qun cafe, ...5. Thẻ Manage -> Site Survey: cho ta biết thng tin về mi trương sng wifi tại điểm đặt thiết bị wifi Open Mesh.Bi viết lin quan:
-
Tạo trang Splash page - trang cho cho thiết bị wifi Open Mesh trn CloudTrax

Bạn đọc c nhu cầu tư vấn, triển khai,
hệ thống mạng khng dy quản l tập trung cho doanh nghiệp. Lin hệ với chung ti theo thng tin sau:
- Cng ty Cổ phần CNTT Sao Thin Vương
- Website: http://switch-router.com/
- Email: info@switch-router.com
- Điện thoại:
(08)38682371
- Hotline:
0917 39 7766