Doanh Ngiệp ngy cng mở rộng đi hỏi hệ thống CNTT cũng mở rộng cần một khng gian lưu trữ đủ lớn để cho mọi người sử dụng, v vậy người quản trị cần phải mở rộng datastore trn Server bi viết dưới đy hướng dẫn người quản trị add thm khng gian lưu trữ trn nền Ảo Ha VMware

Bi lab thực trn Vmware ESXi 6.0.0 Server HP ML350 G9

  • Trn nhu cầu thực tế mở rộng Partition, mở rộng file .vmk
  • Trước khi thực hiện bi Lab ta phải gắn HDD vo SERVER v tạo ArrayLogin vo ESXi qua tab Configuration->Storage, ở khung bn phải chọn datastore cần mở rộng -> Click chuột phải chọn Properties :Ở giao diện hiện ta click vo IncreaseChọn Aray cần add sau đ click NextClick NextAdd hết dung lượng hoặc ty chỉnh theo yu cầuClick Finish -> kiểm tra dung lượng sau khi add
Kiểm tra dung lượng sau khi add thm datastore

Hong Thnh

Người dng gặp kh khăn trong qu trnh triển khai hoặc cần tư vần về Ảo Ha VMware xin vui lng lin hệ với chng ti theo thng tin sau: