Khi cấu hnh FTTH - PPPoE trn thiết bị router CISCO, thỉnh thoảng gặp trường hợp truy cập khng được một số trang web, hoặc truy cập cc trang web rất chậm.

Nguyn nhn l do kch thước MTU (Maximum Transmission Unit) của gi tn đi qua tunnel PPPoE vượt qu 1500 bytes, mặc định l kch thước gi tin m my chủ web c thể nhận được. Thng thường, my chủ web sẽ drop gi tin ny v gởi gi tin ICMP đến router CISCO yu cầu giảm kch thước gi tin gởi đến my chủ. Với trường hợp bnh thường, router CISCO sẽ tự động giảm kch thước gi tin để my chủ đch c thể nhận được.

Tuy nhin, đối với cc my chủ web disable ICMP, th sẽ khng c gi tin ICMP trả về yu cầu router CISCO giảm kch thước gi tin. Do đ, my tnh người dng sẽ khng truy cập được cc website ny, hoặc truy cc website ny rất chậm.

Bạn đọc tm hiểu thm cc thng tin lin quan đến MTU ở ti liệu tham khảo liệt k ở dưới. Hướng dẫn ny mục đch gip điều chỉnh cc thng số MTU trn router CISCO để giải quyết trường hợp khng truy cập đươc một số website như đ ni ở trn.



Như đ ni ở trn, măc định MTU m my chủ chấp nhận l 1500 bytes, do đ, cần điều chỉnh IP MTU trn Interface Dialer PPPoE l 1500 bytes - 8 bytes = 1492 bytes.

CISCO(config)# interface dialer 1
CISCO(config-if)#description #Dialer interface#
CISCO(config-if)#ip mtu 1492

Tuy nhin, trong một số trường hợp, ta cần phải điều chỉnh thm TCP MSS (TCP Maximum Segment Size). Với kch thước của TCP MSS l: (1500 - 20 - 20 - 8)bytes = 1452 bytes

CISCO(config-if)#ip tcp adjust-mss 1452


Ti liệu tham khảo:

- MTU Troubleshooting on Cisco IOS.
- Changing MTU on Cisco 1841 Router.
- Cấu hnh FTTH - PPPoE trn thiết bị router Cisco.
- Determining and setting up the correct MTU size

Cc bạn cần hỗ trợ dịch vụ, cung cấp thiết bị mạng Cisco, thiết bị router CISCO, thiết bị switch CISCO, lin hệ với chung ti tại http://switch-router.com/contact/