Hướng dẫn sau đy sẽ gip bạn đọc cấu hnh dịch vụ DHCP trn router CISCO để cấp pht động địa chỉ IP cho cc thiết bị trn mạng LAN.

Cc yu cầu cấu hnh:

- Cấp pht IP động, đường mạng 192.168.1.0/24 (range IP cấp pht động từ 192.168.1.1 - 192.168.1.254) cho thiết bị trn mạng LAN.
- Khng cấp pht cc IP đ gn cố định c cc thiết bị, my chủ, ... khi cấp pht động. Trong trường hợp ny, yu cầu cc IP khng cấp pht l: từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.1.5 v 192.168.1.10

Cc bước thực hiện:
1. Bật dịch vụ DHCP trn thiết bị router CISCO, mặc định, dịch vụ DHCP đ được bật.
R1# configure terminal
R1(config)#service dhcp

2. Khai bo DHCP pool, định nghĩa đường mạng của cc địa chỉ IP cấp pht cho thiết bị trn mạng LAN.
R1#ip dhcp pool MyLAN_Pool
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

3. Khai bo cc thng tin bổ sung như: Default gateway, DNS server, lease time với cc lệnh bn dưới
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 4.4.4.4
R1(dhcp-config)# lease 1 4 30 // địa chỉ được cấp pht cho thiết bị với thời gian l 1 ngy, 4 giờ, 30 pht.

4. Loại bỏ cc địa chỉ m MyLAN pool sẽ khng cấp pht cho thiết bị trn mạng LAN:
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.10
//Ch , lệnh được thực thi ở global configuration mode

Đn đy, đ cấu hnh xong, lc ny, thiết bị trn mạng LAN, cu hnh cho nhận IP động, sẽ nhận được IP với đường mạng đ khai bo ở trn. V IP được cấp pht cho thiết bị đầu tin l 192.168.1.6.

Kiểm tra địa chỉ IP đ cấp pht trn router như sau:

R1# show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address Client-ID/ Lease expiration Type
Hardware address/
User name
192.168.1.6 0100.5079.6668.00 Feb 16 2016 03:06 PM AutomaticCc bạn cần hỗ trợ dịch vụ, thiết bị mạng Cisco, lin hệ với chung ti tại http://switch-router.com/contact/