Trang Facebook mới mở ra tnh năng mới l cho autoplay video trn trang Feed. Nếu bạn cảm thấy kh chịu về tnh năng ny, hoặc muốn tiếp kiệm băng thng nếu trả tiền Internet theo dung lượng, hoặc bất kỳ nguyn nhn no khc, bạn c thể tắt n với 4 click chuột như sau:

- Click 1 & 2: Chọn Setting như ở hnh bn dưới
setting_facebook.jpg
- Click 3: Click chọn Video
- Click 4: Click chọn Auto-play video off.
auto_play_off.jpg

Xong!