Với cc bạn quản trị vin đang / đ từng quản l hệ thống email ni chung v hệ thống email trn nn tảng MDaemon ni ring sẽ khng thể khng gặp vấn đề với spam email bỗng dưng tặng vọt vo một ngy đẹp trời. Bn dưới l 02 ti liệu ti đ tham khảo để cấu hnh hệ thống chống spam email trn MDaemon:

1. Configuring_MDaemon_To_Deal_With_Spam.pdf
2. Mdaemon_ConfiguringForCentralizedSpamControl.pdf

Hi vọng, hai ti liệu trn sẽ gip ch cho cc bạn quản trị vin trong việc quản trị & cấu hnh hệ thống phng chống spam cho MDaemon. Ngoi ra, chng ti cũng sẽ hỗ trợ cấu hnh & quản trị hệ thống email nếu khch hng c yu cầu.