Trong qu trnh Hỗ trợ IT cho người dng, đặc biệt l cc người dng sử dụng Office Outlook c lượng email lớn, thường gặp cc vấn đề như:
- Office Outlook treo cứng khi email đến.
- Mở một email lu hoặc treo cứng.
- ....

C rất nhiều nguyn nhn dẫn đến Office Outlook khng hoạt động mượt m như:
- Cấu hnh phần cứng my tnh của người dng hạn chế: CPU lỗi thời, thiếu RAM, ổ cứng chậm, ....
- Dữ liệu email lớn, bị lỗi.

Cch khắc phục:
- Với cc nguyn nhn do phần ứng hạn chế, thng thường cần nng cấp RAM cho my tnh, tối thiểu 4GB ở thời điểm viết bi ny; thay đổi ổ cứng với số vng quay lớn hơn, khuyến nghị l 7200 vng / pht.
- Dữ liệu email lớn, bị lỗi, cần phải tạo datafile mới cho người dng.

Khi tạo data file mới cần ch cc vấn đề sau:
- Trnh cho email cũ ti về data file mới, v như thế sẽ gy trng lặp email.
- Nếu người dng tạo cc thư mục trong Inbox vo tạo cc rules để định tuyến email, sau khi tạo data file mới, cần tạo lại cc thư mục ny v điều chỉnh cc rules vo đng cc thư mục trong data file mới, trnh trường hợp email bị định tuyến v lưu vo data file cũ.