Trong phiến bản Microsoft Office 2010, Microsoft giới thiệu nhiều tnh năng mới cho Office Outlook 2010. Ở bi viết ny, ti chỉ để cập đến tnh năng tm kiếm email trong Office Outlook 2010, v tnh năng nay thay đổi nhiều so với phin bản Office Outlook trước v nhận được nhiều yu cầu hỗ trợ từ người dng dịch vụ Hỗ trợ nhn lực CNTT của chng ti.

Với người dng c lượng email lớn, th việc biết cch tm kiếm email để cho ra kết quả tm kiếm mong muốn nhất với t thời gian nhất l yếu tố tin quyết. Với hướng dẫn ny sẽ đi cặn kẻ qua từng bước để gip người đọc hiểu r v sau đ p dụng vo việc tm kiếm trn Office Outlook 2010 của mnh.


Trước tin, chng ta sẽ điểm qua cc chức năng trn thanh cng cụ Seach Tools của Microsoft Outlook 2010.Trn thanh cng cụ Search Tools sẽ c 1 số vng sau:
- Vng Scope: lựa chọn nơi m ta cần tm kiếm, mặc định l Current Folder, chng ta c thể thay đổi All Mail Items để tm kiếm ton bộ email.
- Vng để nhập từ kha / nội dung tm kiếm.
- Vng lọc cc nội dung tm kiếm, lọc theo cc tiu ch sau: From (người gởi), Subject (tn / tiu đề của email), Has Attachments ( email c files đnh km), This Week (lọc theo thời gian), Sent to (lọc cc email gởi đến địa chỉ no đ), ....

Như vậy, c thể thấy ở đy, vng lọc cc nội dung tm kiếm l vng quan trọng nhất để lọc v cho ra kết qua mong muốn nhất.

Cc thao tc tm kiếm cũng sẽ được thực hiện theo trnh tự cc bước ti đ liệt k ở trn. Sau đay, ti sẽ lm một số thao tc tm kiếm để người đọc dễ hnh dung hơn với yu cầu tm kiếm như sau:

Ti cần tm kiếm nội dụng email lin quan đến từ kha symantec backup exec m ti & FPT đ lm việc với nhau vo năm 2014.

Nhự vậy, từ kha tm kiếm l symantec backup exce, cc từ kha lọc nội dụng cần tm để chnh xc hơn l From fpt v thời gian l Last year.

Bước 1: Nhận từ kha vo tm kiếm


Bước 2: với nội dung trn, cho rất nhiều kết quả, để lọc bớt kết quả tm kiếm gần với yu cầu hơn, dng tiu ch lọc From (người gởi) v g từ kha FPT như hnh bn dưới:


Như vậy, ở đy đ ra kết quả m ta muốn tm kiếm. Tuy nhin, ti vẫn thực hiện tiếp bước 3 như sau:
Bước 3: Hiện tại l năm 2015, để lọc cac email chỉ trong năm 2014, từ kha tm kiếm l Last year.

Như vậy, ta tm ra được email m ta cần tm với cc tiu ch (từ kha) cho trước.


Ti liệu tham khảo: ở link ny