Để tạo chữ k cho email trong Microsoft Outlook 2007, chng ta lm theo cc bước sau:

Bước 1: trn chương trnh Microsoft Outlook 2007, vo Outlook Options như hnh bn dưới.


Bước 2: Trong Outlook Options như hnh bn dưới, chọn thẻ Email, tiếp theo chọn Signatures để vo ty chọn Signatures and Stationary. Ở đy, chọn New để đặt cho chữ k cần tạo cho email. Ở v dụ ny, ti đặt tn cho chữ k l uranus.


Nếu người dng c nhiu hơn 1 email, th ở Choose deafault signature, chọn email m chữ k tn uranus được tạo cho n.

Ngoi ra, nếu muốn reply hay forward email vẫn c chữ k tn uranus vừa tạo th chọn n ở cả Replies/Forwards.