Điện thoại di động hay thiết bị di động ni chung hiện nay kh thng dụng. Người dng c nhu cầu ci đặt email trn điện thoại di động hay thiết bị di động của mnh để c thể kiểm tra email mọi lc mọi nơi.

Hiện tại, c rất nhiều loại thiết bị di động, mỗi thiết bị di động sử dụng cc Hệ điều hnh khc nhau: như iOS của Apple, Android của Google, Windows Phone của Microsoft. Ứng với mỗi loại Hệ điều hnh hay thậm ch l trn cng Hệ điều hnh với cc phin bản khc nhau, cc bước, thao tc ci đặt email trn n c thể khc nhau, gy cht t kh khăn cho người dng.

Hướng dẫn ny cung cấp một số thng tin chnh người dng cần biết để c thể tự ci đặt email trn bất kỳ thiết bị di động của mnh:

- Địa chỉ my chủ gởi email & my chủ nhận email.
- Giao thức nhận email: IMAP cổng 143 hoặc POP cổng 110..
- Giao thức gởi email: SMTP cổng 25.
- Khng m ha email khi gởi & nhận.
- Ti khoản email của người dng (Ti khoản email & password).

Cc thng tin trn thng thường được IT hoặc nh cung cấp dịch vụ Email cung cấp cho người dng. Dựa vo cc thng tin chnh ở trn, người dng c thể tự ci đặt email trn thiết bị di động của mnh.

Lưu : Đối tượng của hướng dẫn ny l cc người dng đang sử dụng dịch vụ Hỗ trợ nhn lực CNTT hoặc cc Khch hng đang sử dụng dịch vụ Email của Cng ty Cổ phần Cng nghệ Thng tin Sao Thin Vương.