email.jpg
Việc thay đổi thng tin mặc định: password mặc định ti khoản email, ti khoản my tnh, ... l nhiệm vụ & trch nhiệm của người dng khi được bn giao thng tin. Tuy nhin, hầu hết người dng l khng quan tm đến vấn đề thay đổi cc thng tin mặc định ny. Do đ, thng thường IT sẽ quản l cc thng tin ny cho người dng.

Việc thay đổi thng tin về ti khoản email thng qua webmail rất đơn giản nếu người dng đ từng tự đăng k & sử dụng cc dịch vụ webmail thng dụng như Gmail, Yahoo mail. Tuy nhin, sẽ c một cht kho khăn cho người dng chưa từng tự đăng k v sử dụng cc dịch vụ webmail ny.

Hướng dẫn ny sẽ hướng dẫn người dng thay đổi thng tin cơ bản nhất l Password của ti khoản email thng qua webmail.

Hiện tại, hầu hết Khch hng sử dụng dịch vụ Cho thu IT của Cng ty Cổ phần Cng nghệ thng tin Sao Thin Vương hosting email với chương trnh quản l email Mdeamon. Do đ, hướng dẫn ny sẽ hướng dẫn người dng thay đổi password qua webmail của Mdeamon, được gọi l WolrdClient for Mdeamon.

Cc thng tin người dng cần biết để thay đổi Password:

- Địa chỉ webmail.
- Ti khoản & password hiện tại.

Việc thay đổi thực hiện theo cc bước sau:

Bước 1: Sử dụng trnh duyệt web bất kỳ, truy cập vo địa chỉ webmail được cung cấp.Bước 2: Đăng nhập với thng tin ti khoản email & password đ c.
Bước 3: chọn Options để vo trang cấu hnh. G password cần thay đổi vo cc Password & Confirm password. Tiếp theo chon Save để lưu cc thiết lập.

Bước 4: Sau khi thay đổi password, chương trnh emal client ở my người dng, thương l Microsoft Outlook sẽ hiển thị yu cầu nhập mật khẩu mới. Người dng nhập mật khẩu của mnh vo & chọn lưu lại để khng phải nhập mật khẩu cho cc lần sử dụng sau.

Ch : hướng dẫn cho chương trnh webmail WorldClient for Mdeamon 12.6.5. Tuy nhin, cc version khc cũng tương tự, chỉ khc nhau ở cch bố tr cc ty chọn.