PDA

View Full Version : Ảo hóa với VMWare  1. Triển Khai Ảo Hóa Vmware 6.0.0
  2. Mở rộng datastore trong Vmware ESXi
  3. Cài đặt máy ảo lên Vmware ESXi bằng công cụ Vmware vShere Client